ŠOLSKI  PREVOZI  2020/21

Velja od 19. 10. 2020

(Vozni red je začasen in velja do preklica oziroma objave novega.)

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

  • 6.50       Lindek Grad, Beli Potok
  • 7.10       Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Sojek, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
  • 7.35      Lipa, Gojka

PO POUKU  (odhod izpred šole)

  • 13.40         Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
  • 14.10         Lindek Grad, Beli Potok
  • 14.30         Lipa, Gojka

Frankolovo, 16. 10. 2020                                           Marjana Šoš, ravnateljica