Frankolovo, 16. 10. 2020

Spoštovani starši.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno, in sicer:

· osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

Prehod na izvajanje pouka na daljavo bo v skladu s priporočili, ki smo jih vse šole prejele 20. avgusta, in v skladu s pripravljenim načrtom na šoli. Potekalo bo preko vzpostavljenega enotnega komunikacijskega kanala na šoli – spletna učilnica in video konferenca zoom. Šola bo učencem, ki nimajo opreme, omogočila vključitev v pouk na daljavo z izposojo opreme.

NAVODILA ZA DELO/POUK NA DALJAVO:

 1. Pouk bo potekal po veljavnem urniku (predvsem obvezni del programa), s pričetkom 8.20.
 2. Učenci naj spremljajo obvestila na šolski spletni strani, predvsem pa v spletni učilnici.
 3. V spletno učilnico se učenci prijavijo z uporabniškim imenom in geslom, ki so ga dobili v šoli. V spletni učilnici bodo pod zavihkom RAZRED poiskali predmet, ki bi ga imeli na urniku. Tam bodo našli navodila za delo in povabilo (link) za videokonferenco (dnevno).
 4. Prisotnost je obvezna, saj jo bodo učitelji evidentirali. V primeru bolezni starši o tem obvestite razrednika.

NAVODILA ZA UČENCE V ŠOLI:

 1. Pouk bo potekal po veljavnem urniku.
 2. Oblikovanje skupin, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole, ostaja nespremenjeno, to je v matičnih oddelkih, kot je bilo načrtovano in že izvajano ob začetku šolskega leta.
 3. Šole in zavodi ne načrtujejo dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje učencev (interesne dejavnosti, izvenšolske dejavnosti).
 4. Pri izvajanju jutranjega varstva, varstva vozačev in podaljšanega bivanja je odsvetovano združevanje učencev, če je le mogoče.
 5. Plavalni tečaji, ekskurzije in praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit se ne izvajajo.
 6. Dnevi dejavnosti se lahko izvedejo na šoli v okviru higienskih in splošnih priporočil.
 7. V zaprtih šolskih športnih objektih se ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
 8. Šolska prehrana bo organizirana za učence, ki obiskujejo pouk v prostorih šole.
 9. Šolski prevozi bodo potekali prilagojeno – od 19. 10. 2020 do preklica. Starše prosimo, da v primeru, da otrok ne bo potreboval prevoza, pokličejo šolskega voznika na tel.št. 031 330 484.

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

 • 6.50       Lindek Grad, Beli Potok
 • 7.10       Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Sojek, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 7.35      Lipa, Gojka

PO POUKU  (odhod izpred šole)

 • 13.40         Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 14.10         Lindek Grad, Beli Potok
 • 14.30         Lipa, Gojka

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na razrednika/razredničarko ali tudi na tajništvo šole.

Lep pozdrav

                                               Kolektiv OŠ Antona Bezenška Frankolovo

 z ravnateljico Marjano Šoš