(Vozni red je začasen in velja do preklica oziroma objave novega.)

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

  •  6.15   Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek
  •  6.40  Rove, Kuretnica, Rakova Steza
  •  7.05   Lipa, Gojka
  •  7.15   Lindek Grad, Beli Potok,
  •  7.30   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom

PO POUKU  (odhod izpred šole)

  •  13.25   Lipa, Gojka (do mosta), Bezenškovo Bukovje
  •  13.40    Črešnjice,   Sojek
  •  14.00   Rove, Kuretnica, Rakova Steza, Črešnjice
  •  14.25    Lipa, Gojka
  •  14.40    Lindek, Beli Potok

*Vozni red je začasen in se lahko spremeni. V izrednih vremenskih razmerah prevozi odpadejo.