Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu bo v torek, 30. maja:

 1.ura Matematika

2. ura Geografija

   4. ura Slovenščina

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu bo v torek, 6. junija:

 1. ura Slovenščina

2. ura Angleščina

 4. ura Matematika