Spoštovani starši!

Tudi letos bomo na šoli zbirali star papir. Tehtali ga bomo vsak prvi torek v mesecu, med 15.30 in 16.30. Zato lahko otroci in starši prinesete papir dan pred tehtanjem in na dan tehtanja. Papir pa bomo do tehtanja skladiščili na stopnicah, ki vodijo v klet. Rezultati tehtanja po razredih bodo sproti objavljeni na oglasni deski v jedilnici, mesečna količina pa na spletni strani šole.

Viktorija Toplak

Koordinatorka Ekošole