Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2014/15 bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:

• IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov,
ozaveščevalne in zbiralne akcije in najmanj ene izbirne aktivnosti),
• Iz navedenih projektov izvesti vsaj tri,
• Izvesti vsaj eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju šole,
• IZPOLNITI POROČILO O EKOAKCIJSKEM NAČRTU,
• PLAČATI PRISTOJBINO 2014/15.
Naša šola je v svoj ekoakcijski načrt za šol. l. 2014/2015, vključila naslednje projekte:
– Ekobranje za ekoživljenje,
– Eko paket,
– Ekokviz,
– Shema šolskega sadja in zelenjave,
– Tradicionalni slovenski zajtrk.


Za obvezno zbiralno akcijo smo prijavili zbiranje starega papirja, za obvezno ozaveščevalno akcijo pa zbiranje zamaškov.
V letošnjem šolskem letu bomo seveda izvajali še preostale projekte in dejavnosti, ki se bodo dopolnjevali z učnim načrtom. Glavni poudarek pa bo še vedno namenjen vzdrževanju in urejanju neposredne okolice šole. Naj naštejemo vsaj nekaj načrtovanih dejavnosti:
– vzdrževanje različnih življenjskih prostorov za spodbujanje biotske raznovrstnosti,
– zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš,
– zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih
baterij,
– pripravili in vzdrževali bomo lastni vrt,
– sadili bomo grmovnice okoli šole,
– ločevali bomo odpadke,
– varčevali bomo z električno energijo in vodo,
– organizirali čistilne akcije v okolici šole.