Povezava do spletne strani SCRATCH

Code.org Prvi koraki v programiranju z uporabo blokov

Učni načrt Računalništvo

ARNES Multimedija

Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja BOBER