Približuje se mesec maj, ko bodo za učence 6. in 9. razreda potekala obvezna Nacionalna preverjanja znanja. V ta namen so na Državnem izpitnem centru pripravili Informacije za učence in starše, ki smo jih v tiskani obliki objavili tudi na oglasni deski pri glavnem vhodu.