Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Policija so sprejeli Dogovor v zvezi z izvajanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Dogovor

 velja od dne podpisa, in sicer od 5. decembra 2013.
Podlaga za sprejem dogovora je Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je bil sprejet pred petimi leti in predstavlja skupaj z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 pravno podlago za boj proti temu pojavu v naši družbi. Nastal je na podlagi večletnih ugotovitev, kako kompleksen in široko razširjen je pojav nasilja v družini, zato je bilo potrebno sprejeti ukrep, v okviru katerega bo jasno opredeljeno, katere oblike družinskega nasilja poznamo, kakšne vrste pomoči nudimo žrtvam in kako obravnavamo storilca. Zakon opredeljuje otroke kot ranljivo družbeno skupino, ki mora biti še posebej zaščitena.

Okroznica