Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2013/14 bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:

  • IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov,
    ozaveščevalne in zbiralne akcije in najmanj ene izbirne aktivnosti),
  • Iz navedenih projektov izvesti vsaj tri,
  • Izvesti vsaj eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju šole,
  • IZPOLNITI POROČILO O EKOAKCIJSKEM NAČRTU,
  • PLAČATI PRISTOJBINO 2013/14.

Naša šola je svoj ekoakcijski načrt za šol. l. 2013/2014 oddala že pred zahtevanim rokom, vanj pa vključila naslednje projekte:

–          Ekobranje za ekoživljenje,

–          Likovni natečaj – prednovoletni čas,

–          Ekokviz,

–          Shema šolskega sadja in zelenjave,

–          Tradicionalni slovenski zajtrk.

Za obvezno zbiralno akcijo smo prijavili zbiranje starega papirja, za obvezno ozaveščevalno akcijo pa zbiranje zamaškov.

V letošnjem šolskem letu bomo seveda izvajali še preostale projekte in dejavnosti, ki se  bodo dopolnjevali z učnim načrtom. Glavni poudarek pa bo namenjen vzdrževanju in urejanju neposredne okolice šole. Naj naštejemo vsaj nekaj načrtovanih dejavnosti:

–          zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš,

–          zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih

baterij,

–          pripravili in vzdrževali bomo lastni vrt,

–          posadili bomo avtohtono slovensko sorto jablane,

–          sadili bomo grmovnice okoli šole,

–          ločevali bomo odpadke,

–          varčevali bomo z električno energijo in vodo,

–          organizirali čistilne akcije v okolici šole.

Napisala Viktorija Toplak