OBJAVA TRETJEGA PREDMETA ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Po sklepu ministra z dne, 02. 09. 2013, objavljamo, da bo tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2013/2014, ANGLEŠČINA.

Ravnatelj: 

Peter Žurej