Uporaba interneta nam olajša komunikacijo in zabriše zemljepisne omejitve, hkrati pa se ista prednost izkaže kot pomanjkljivost, saj smo na omrežju tudi 13257596141325598234broska_dan_varne_rabe_2012_malabolj izpostavljeni različnim tveganjem. Z izkoriščanjem varnostnih lukenj, ranljivosti v programski opremi, predvsem pa zaradi naših vedenjskih vzorcev, lahko tujci pridobijo nadzor nad našo opremo, podatki in denarjem. Zato tudi program ozaveščanja Varni na internetu, ki je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zastavljen dolgoročno in naslavlja široko področje problematike informacijske varnosti.

Nekaj povezav na spletne strani:

http://www.safe.si/

http://www.varninainternetu.si/

http://www.otroci.gov.si/images1

http://www.nasvetzanet.si/

http://www.varenvspletu.si/html/oppilaille.htm

Internet otrokom in mladim ponuja odlične priložnosti za odkrivanje, povezovanje ter ustvarjanje na spletu. Vendar pri uporabi interneta obstajajo tudi tveganja. Na primer, internet je odprto okno v svet, ki pripada tudi odraslim in vsebuje material, ki ni primeren za otroke.

Kako lahko starši omogočijo otrokom, da zmanjšajo ta tveganja? Preprostega odgovora ni – tveganja so različna, odvisno od starosti in računalniške pismenosti otroka.