PROGRAM ŠOLSKIH PROMETNO VZGOJNIH DEJAVNOSTI

Program prometne vzgoje v okviru rednega pouka :

thumb_DSC_0294

 • varnostni ukrepi za varen prihod učencev v šolo in iz šole,
 • varne poti,
 • urejanje prometne in šolske zakonodaje,
 • gradivo za učence 1. razredov devetletke,
 • oblačila v prometu in oznake za večjo vidnost (rumene rutice – 1. in 2. razred devetletke, kresničke in oznake na torbicah),
 • nevarnosti v prometu,
 • nevarna križišča,
 • prometni znaki,   DSC_0297
 • prometna sredstva,
 • otroci v avtu,
 • vožnja z vozili javnega prometa.

 

 

DEJAVNOSTI:

Pred prihodom otrok v šolo:

 • lepljenje različnih letakov z namenom opozoriti voznike pred začetkom novega šolskega leta,    DSC_0287
 • pregled nevarnih mest v prometu v okolici šole,
 • priporočila in navodila za vse strokovne delavce (opozorila za varnost učencev v prometu).

 

Osveščanje strokovnih delavcev o prometni varnosti na konferencah (uvodna konferenca in ob posameznih novostih in projektih):

– varnost v prometu,

– prevozi.

 

VKLJUČEVANJE PROMETNIH VSEBIN V OBLIKI TEHNIČNIH DNI ORGANIZACIJA TEHNIČNEGA DNE ZA CELO ŠOLO – DAN MOBILNOSTI.

V začetku šolskega leta – potek roditeljskih sestankov za starše prvega in drugega

razreda na temo varnost v prometu in varne šolske poti.

Prvi šolski dan v 1. razredu:

– predavanje policista za starše,

– razdelitev propagandnega gradiva za starše (Prvi koraki v svet prometa),   DSC_0284

– rumene rutice za prvošolčke,

– razdelitev zloženk dopolnilo Zakona o varnosti v cestnem prometu.

 

Pregled prometne signalizacije, talnih oznak in sprememb zaradi posegov v prostor

šolskega okoliša, ki vplivajo na prometno varnost otrok, dodaten nadzor pristopne

poti do šole v sodelovanju z postajo PP NM, Zvezo šoferjev in avtomehanikov.

Opravljanje teoretičnega (4. razred – računalniški program S kolesom v šolo) in

praktičnega dela kolesarskega izpita (5. razred, april/maj 2012).

V sklopu kolesarskih izpitov – zagotovitev tehnične brezhibnosti koles pred   DSC_0018

opravljanjem kolesarskih izpitov v akciji BREZHIBNO KOLO ter sodelovanje v akciji

Bistro glavo varuje čelada (Javna agencija za varnost v prometu – SPV, PP NM).

Prometno vzgojne akcije:

 

 • Projekt Pasavček.(1. – 3. razred).
 • Posodobitev prometno varnostnega načrta šole (izvedba in analiza anket za starše in učence, označba varnih in nevarnih poti …).
 • Sodelovanje v projektu eko-šola.

 

KAJ LAHKO UČENCI STORITE ZA VEČJO VARNOST V PROMETU?

 • Vedno hodite po pločniku; če ga ni, pa po levi strani vozišča glede na smer hoje.
 • Ne prerivajte se in ne igrajte se med hojo po cesti.
 • Ponoči, v mraku in ob slabši vidljivosti nosite svetla oblačila in kresničko.
 • Cesto prečkajte pri zeleni luči na semaforju in na zaznamovanem prehodu za pešce.
 • Tudi na zaznamovanem prehodu za pešce in ob zeleni luči niste popolnoma varni, zato se pred prečkanjem ceste prepričajte o varnosti.
 • Ne prečkajte proge mimo spuščenih zapornic.
 • S kolesom se vozite le, če imate kolesarski izpit in čelado.
 • Z rolkami in rolerji se ne vozite v šolo.

 

KAKO LAHKO STARŠI PRIPOMORETE K VEČJI VARNOSTI SVOJIH OTROK?

 • Če se ob cesti nahajajo otroci, povečajte pozornost in zmanjšajte hitrost vozila do te mere, da lahko vsak trenutek varno ustavite.
 • Kadar se približujete otrokom ob cesti, ki niso pozorni na promet, jih na zadostni razdalji opozorite nase z zvočnim opozorilnim znakom in vozite izredno previdno.
 • Skrajno previdno ne vozite samo na območju šole in vrtca, ampak tudi pred prehodi za pešce in v bližini avtobusnih postajališč. Še posebej pazite zjutraj in ob koncu pouka, kajti otroci niso pozorni in lahko nepredvidljivo pritečejo na vozišče.
 • POZOR! Veliko kritičnih situacij v prometu izzovejo časovne stiske. Poskrbite, da se otrokom ne bo mudilo v šolo. Otrok, ki je v časovni stiski, na prehodu za pešce ne bo počakal na zeleno luč in se ne bo dovolj dobro prepričal (ali pa se sploh ne bo), ali lahko varno prečka vozišče. Zato ga v šolo pošljite raje 10 minut prej.
 • Žal se pogosto dogaja, da pri prevozu svojih otrok v šolo pozabljate na učence, ki v šolo prihajajo peš. Prosimo vas, da svojo hitrost zmanjšate in prilagodite šolski okolici. Prav tako vas še posebej pozivamo, da na območju šole ne ustavljate na mestih (pločniki, v križišču, na prehodu za pešce), kjer ogrožate ostale šolarje.