Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane bomo z učenci nadgradili vsebine, ki so jih pridobili pri rednem pouku gospodinjstva v 5. in 6. razredu. Znanje o prehrani bomo uporabili v praksi. Preko praktične priprave jedi bomo spoznavali različne načine priprave živil in jedi. Učenci se bodo naučili tudi osnove postrežbe hrane, kako se pripravi pogrinjek in hrana kulturno uživa.