Računalniška omrežja je naravoslovno – tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

Učenci se bodo naučili in spoznali: Računalniška omrežja (lokalno in globalno) , Modem, usmerjevalnik stikalo, Internet in storitve interneta , Prednosti in slabosti temeljnih stovritev omrežja internet , Poštne programe (Outlook, Thuderbird… , Spletne naslove, protokole , Spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporablenimi oznakami, Urejevalnike HTML (NVU…) in druga orodja za izdelavo spletnih strani, Brskalnike in iskalnike , Grafika za splet (jpg, gif, animirani gif, png) , FTP program (FileZilla…), Urediti spletni sestavek in ga objaviti v Svetovnem Spletu .
Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področij, ki učenca najbolj zanima. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.